Vedfabrikens historia

Västerviks vedfabrik drivs av Karl-Gunnar Karlberg och Bengt Fredriksson. Juli 2013 förvärvade vi fastigheten där verksamheten bedrivs. Förutom vår egen rörelse, hyr vi ut lokaler till andra företag. För närvarande (2021) har vi fyra hyresgäster.

---

Från träd till ved

Råvaran köps av skogsägare eller bolag inom max 7-8 mil från Västervik. Transporten sker med virkesbil till vedfabriken och virket kommer i längder om 3-5 meter. I vår vedmaskin "Kisa Vedproffs 350" kapas och klyvs veden och läggs direkt i våra burar eller i storsäck. Burarna staplas på höjd med tak på för torkning. Spån tas omhand som stallströ och grövre stickor samlas ihop för att användas som "späntved".

Det som produceras under vinter-vår är klart för eldning nästa vinter.

---